Stránky konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
a Fakultní nemocnice Ostrava
ve spolupráci s Českou lékařskou komorou

Vás srdečně zvou na 17. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí

Slezské dny preventivní medicíny 2017

22. - 24. března 2017
Horský hotel Sepetná, Ostravice

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti působící v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti.

Hlavními tématy konference budou:

  • Health Impact Assessment (HIA)
  • Problematika drog
  • HIV/AIDS, venerická onemocnění
  • Nanotechnologie, nanomateriály
  • Životní prostředí, životní styl, preventivní programy a projekty
  • Pracovní prostředí
  • Infekční epidemiologie
  • Právní problematika

Záštity:

 

Pozvánka

Předběžný program

Termín přijetí přihlášky pro účastníky s aktivní účastí je 24.2.2017. Pro ostatní účastníky je termín přihlášení 15.3.2017.

Přednášky budou zařazeny do programu na základě rozhodnutí odborné komise nejpozději do 3.3.2017. Předběžný program konference a další informace budou průběžně k dispozici na těchto stránkách. Přednášky nezařazené do programu bude možné prezentovat formou posteru (max. velikost A0, na výšku). Abstrakta v rozsahu maximálně jedné strany velikosti A4 posílejte nejpozději do 10.3.2017 na irena.martinkova@khsova.cz.

Konference je pravidelně zařazovaná do systému celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví, má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti. Kredity budou uděleny i KVVOPZ. Počty kreditů budou přiděleny na základě účasti na přednáškách. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Z důvodu omezené prostorové kapacity bude brán zřetel na datum odeslání přihlášky. Přihlásit se můžete zde. Účastnický poplatek ve výši 1900 Kč bude vybrán při registraci. První aktivní přednášející platí 1000 Kč (tato sleva nebude poskytnuta autorům posterů). Účastnický poplatek není ovlivněn počtem dnů účasti, v případě neúčasti se nevrací.

Účastnický poplatek můžete uhradit rovněž na účet ČNB číslo 123-15922761/0710. Jako variabilní symbol použijte datum narození ve formátu DDMMRRRR příklad: datum narození 18. 3. 1980 – VS: 18031980) případně uveďte své jméno do poznámky příkazu. Při registraci je nutno předložit potvrzení o úhradě. Při platbě do 10.3.2017 je cena 1600 Kč.

Pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ46 0710 0001 2300 1592 2761, SWIFT CNBACZPP.

Společenský večer proběhne ve stylu „Country”.

Místo konání konference

Horský hotel Sepetná

Případné požadavky na změnu v ubytování nebo stravování (vzniklé až po registraci) posílejte na rezervace@sepetna.cz.

Ceník ubytování

Pokoj3 noci2 noci1 noc
Dvoulůžkový2610 Kč1760 Kč940 Kč
Jednolůžkový3960 Kč2660 Kč1390 Kč

Ceník stravného

Ubytovaní účastníci
4 jídla540 Kč22.3. - oběd + večeře, 23. a 24.3. - obědy
3 jídla360 Kč22.3. - oběd + večeře, 23.3. - oběd
2 jídla a méně150 Kč/jídlo 
 
Neubytovaní účastníci
-150 Kč/jídlo 

Copyright © 2016 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava; tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, e-mail: sdpm@khsova.cz

webmaster